สร้างสุขภาพ

ลำดับ หัวข้อ/เรื่อง ส่งเวลา ผู้ส่งข่าว โหลด เข้าชม
 1379  เกณฑ์ RK งานผู้สูงอายุ รอบ 1_59 15 ก.พ. 59 12:34:10  มุทิตา สัมพุทธานนท์  47  76 
 1371  กรอบตรวจราชการ งานผู้สูงอายุ 59 19 ม.ค. 59 10:05:49  มุทิตา สัมพุทธานนท์  201  56 
 1369  เร่งด่วน มอบของขวัญปีใหม่กลุ่ม ผส ติดเตียง ภายใน ๑๕ มค ๕๙ 11 ม.ค. 59 15:11:09  มุทิตา สัมพุทธานนท์  34  66 
 1368  ส่งรายงานของขวัญปีใหม่ ทุกวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน 11 ม.ค. 59 14:47:38  มุทิตา สัมพุทธานนท์  99  57 
 1365  ขอความร่วมมือ รพ.สต.สำรวจข้อมูลวัด/สงฆ์ 4 ม.ค. 59 13:49:42  มุทิตา สัมพุทธานนท์  40  63 
 1361  แจ้งกรอบเวลาการสับเปลี่ยนวัคซีน OPV 18 ธ.ค. 58 10:26:41  ภัณทิรา ศรีรัตน์  72  84 
 1360  แจ้งเตือนการเก็บวัคซีน IPV 18 ธ.ค. 58 10:24:53  ภัณทิรา ศรีรัตน์  53  79 
 1359  แบบรายงานพัฒนาการเด็ก ปี 2559 1 ธ.ค. 58 11:43:59  ภัณทิรา ศรีรัตน์  66  98 
 1357  กำหนดการให้วัคซีน ปี 2559 1 ธ.ค. 58 11:40:28  ภัณทิรา ศรีรัตน์  109  104 
 1356  แบบฟอร์มใบเบิกวัคซีน ปี 2559 1 ธ.ค. 58 11:39:07  ภัณทิรา ศรีรัตน์  750  105 
 1350  สำรวจความต้องการของผู้พิการ และรับกายอุปกรณ์ ๑ ตค ๕๘ 16 ก.ย. 58 11:09:38  มุทิตา สัมพุทธานนท์  141 
 1336  เกณฑ์ประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพ 29 ก.ค. 58 15:16:10  มุทิตา สัมพุทธานนท์  80  148 
 1335  เกณฑ์ประเมินงานผู้สูงอายุรอบ 2 ปี 58 29 ก.ค. 58 10:30:43  มุทิตา สัมพุทธานนท์  90  212 
 1326  เชิญอบรมการดูแลรักษากลุ่มอาการผู้สูงอายุ20-21สค2558 จว ขอนแก่น 7 พ.ค. 58 21:58:28  มุทิตา  102  149 
 1318  แนวทางผู้สูงอายุและ FCT 13 มี.ค. 58 14:32:53  มุทิตา สัมพุทธานนท์  1671  140 
 1317  แบบฟอร์มรายงานผู้สูงอายุ 13 มี.ค. 58 14:25:59  มุทิตา สัมพุทธานนท์  144  105 
 1316  แนวทางการดำเนินงานผู้สูงอายุ ปี 58 13 มี.ค. 58 14:23:10  มุทิตา  212  108 
 1307  เชิญ สมัตรอบรมพัฒนาระบบการดูแลโรคเรื้อรัง ในผู้สูงอายุ กทม. อบรม ๒๕-๒๗ มีค ๕๘ 3 ก.พ. 58 10:52:22  มุทิตา สัมพุทธานนท์  207  121 
 1300  คู่มือการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 26 พ.ย. 57 15:03:27  ภัณทิรา ศรีรัตน์  98  150 
 1298  ขอให้ รพ.สต.สำรวจ ความต้องการเครื่องช่วยสำหรับผู้พิการ 24 พ.ย. 57 10:39:29  มุทิตา  80  127