สร้างสุขภาพ

ลำดับ หัวข้อ/เรื่อง ส่งเวลา ผู้ส่งข่าว โหลด เข้าชม
 1350  สำรวจความต้องการของผู้พิการ และรับกายอุปกรณ์ ๑ ตค ๕๘ 16 ก.ย. 58 11:09:38  มุทิตา สัมพุทธานนท์  84 
 1336  เกณฑ์ประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพ 29 ก.ค. 58 15:16:10  มุทิตา สัมพุทธานนท์  49  97 
 1335  เกณฑ์ประเมินงานผู้สูงอายุรอบ 2 ปี 58 29 ก.ค. 58 10:30:43  มุทิตา สัมพุทธานนท์  59  144 
 1326  เชิญอบรมการดูแลรักษากลุ่มอาการผู้สูงอายุ20-21สค2558 จว ขอนแก่น 7 พ.ค. 58 21:58:28  มุทิตา  81  100 
 1318  แนวทางผู้สูงอายุและ FCT 13 มี.ค. 58 14:32:53  มุทิตา สัมพุทธานนท์  871  108 
 1317  แบบฟอร์มรายงานผู้สูงอายุ 13 มี.ค. 58 14:25:59  มุทิตา สัมพุทธานนท์  94  77 
 1316  แนวทางการดำเนินงานผู้สูงอายุ ปี 58 13 มี.ค. 58 14:23:10  มุทิตา  79  72 
 1307  เชิญ สมัตรอบรมพัฒนาระบบการดูแลโรคเรื้อรัง ในผู้สูงอายุ กทม. อบรม ๒๕-๒๗ มีค ๕๘ 3 ก.พ. 58 10:52:22  มุทิตา สัมพุทธานนท์  141  85 
 1300  คู่มือการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 26 พ.ย. 57 15:03:27  ภัณทิรา ศรีรัตน์  79  116 
 1298  ขอให้ รพ.สต.สำรวจ ความต้องการเครื่องช่วยสำหรับผู้พิการ 24 พ.ย. 57 10:39:29  มุทิตา  55  95 
 1296  ขอเชิญ กก.ประะเมินโรงเรียนประชุม 17 พ.ย. 57 11:40:25  ภัณทิรา ศรีรัตน์  1115  86 
 1295  เชิญประชุมงานผู้พิการ พยาบาลและผู้ที่สนใจ 4 พ.ย. 57 11:08:12  มุทิตา สัมพุทธานนท์  115  96 
 1291  หลักเกณฑ์การเบิกเวชภัณฑ์ รพ.สต. ปี 2558 8 ต.ค. 57 09:35:28  ภัณทิรา ศรีรัตน์  78  105 
 1282  สำรวจข้อมูลผู้พิการ 25 ส.ค. 57 10:59:19  มุทิตา สัมพุทธานนท์  66  137 
 1280  ข้อมูลแม่ระดับทอง ปี 2557 23 ส.ค. 57 14:56:50  ภัณทิรา  68  99 
 1278  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานหน่วยแพทย์พระราชทาน 18 ส.ค. 57 15:55:55  ภัณทิรา  262  113 
 1275  เกณฑ์ ranking งานสร้างรอบ 2 4 ส.ค. 57 23:57:54  ภัณทิรา  109  129 
 1272  แบบประเมิน EQ เด็ก 3-5 ปี (ศพด) 31 ก.ค. 57 11:20:44  มุทิตา สัมพุทธานนท์  92  147 
 1263  คู่มือเด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 10 ก.ค. 57 09:40:41  ภัณทิรา  129  378 
 1262  รายชื่อ รร.ส่งเสริม ปี 2553 9 ก.ค. 57 09:18:52  ภัณทิรา  64  108