สร้างสุขภาพ

ลำดับ หัวข้อ/เรื่อง ส่งเวลา ผู้ส่งข่าว โหลด เข้าชม
 1361  แจ้งกรอบเวลาการสับเปลี่ยนวัคซีน OPV 18 ธ.ค. 58 10:26:41  ภัณทิรา ศรีรัตน์  50  61 
 1360  แจ้งเตือนการเก็บวัคซีน IPV 18 ธ.ค. 58 10:24:53  ภัณทิรา ศรีรัตน์  37  61 
 1359  แบบรายงานพัฒนาการเด็ก ปี 2559 1 ธ.ค. 58 11:43:59  ภัณทิรา ศรีรัตน์  41  61 
 1357  กำหนดการให้วัคซีน ปี 2559 1 ธ.ค. 58 11:40:28  ภัณทิรา ศรีรัตน์  66  63 
 1356  แบบฟอร์มใบเบิกวัคซีน ปี 2559 1 ธ.ค. 58 11:39:07  ภัณทิรา ศรีรัตน์  303  60 
 1350  สำรวจความต้องการของผู้พิการ และรับกายอุปกรณ์ ๑ ตค ๕๘ 16 ก.ย. 58 11:09:38  มุทิตา สัมพุทธานนท์  108 
 1336  เกณฑ์ประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพ 29 ก.ค. 58 15:16:10  มุทิตา สัมพุทธานนท์  55  108 
 1335  เกณฑ์ประเมินงานผู้สูงอายุรอบ 2 ปี 58 29 ก.ค. 58 10:30:43  มุทิตา สัมพุทธานนท์  66  163 
 1326  เชิญอบรมการดูแลรักษากลุ่มอาการผู้สูงอายุ20-21สค2558 จว ขอนแก่น 7 พ.ค. 58 21:58:28  มุทิตา  86  112 
 1318  แนวทางผู้สูงอายุและ FCT 13 มี.ค. 58 14:32:53  มุทิตา สัมพุทธานนท์  1021  112 
 1317  แบบฟอร์มรายงานผู้สูงอายุ 13 มี.ค. 58 14:25:59  มุทิตา สัมพุทธานนท์  103  81 
 1316  แนวทางการดำเนินงานผู้สูงอายุ ปี 58 13 มี.ค. 58 14:23:10  มุทิตา  96  76 
 1307  เชิญ สมัตรอบรมพัฒนาระบบการดูแลโรคเรื้อรัง ในผู้สูงอายุ กทม. อบรม ๒๕-๒๗ มีค ๕๘ 3 ก.พ. 58 10:52:22  มุทิตา สัมพุทธานนท์  156  92 
 1300  คู่มือการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 26 พ.ย. 57 15:03:27  ภัณทิรา ศรีรัตน์  84  123 
 1298  ขอให้ รพ.สต.สำรวจ ความต้องการเครื่องช่วยสำหรับผู้พิการ 24 พ.ย. 57 10:39:29  มุทิตา  60  101 
 1296  ขอเชิญ กก.ประะเมินโรงเรียนประชุม 17 พ.ย. 57 11:40:25  ภัณทิรา ศรีรัตน์  1298  93 
 1295  เชิญประชุมงานผู้พิการ พยาบาลและผู้ที่สนใจ 4 พ.ย. 57 11:08:12  มุทิตา สัมพุทธานนท์  127  102 
 1291  หลักเกณฑ์การเบิกเวชภัณฑ์ รพ.สต. ปี 2558 8 ต.ค. 57 09:35:28  ภัณทิรา ศรีรัตน์  83  110 
 1282  สำรวจข้อมูลผู้พิการ 25 ส.ค. 57 10:59:19  มุทิตา สัมพุทธานนท์  71  142 
 1280  ข้อมูลแม่ระดับทอง ปี 2557 23 ส.ค. 57 14:56:50  ภัณทิรา  72  105