คุ้มครองผู้บริโภค/NCD/แผนไทย

ลำดับ หัวข้อ/เรื่อง ส่งเวลา ผู้ส่งข่าว โหลด เข้าชม
 1287  เนื้อหาอบรม การใช้ยา 15 กย 57(ภก.ศุภร) 16 ก.ย. 57 10:07:48  มุทิตา สัมพุทธานนท์  21  54 
 1273  ขอให้ประเมินการจัดระดับบริการการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 1 ส.ค. 57 11:49:49  จุฑามาศ  54 
 1271  แบบสอบถามโครงการปลอดบุหรี่ (ส่ง คุณมุทิตา) 31 ก.ค. 57 11:13:34  มุทิตา สัมพุทธานนท์  287  66 
 1270  นำเสนอ ASU(2) 31 ก.ค. 57 11:07:46  มุทิตา สัมพุทธานนท์  66  44 
 1269  นำเสนอ ASU(1) 31 ก.ค. 57 11:05:00  มุทิตา สัมพุทธานนท์  58  24 
 1267  ข้อมูลผู้ป่วยแพ้ยา 20 ก.ค. 57 00:26:44  มุทิตา สัมพุทธานนท์  37  65 
 1258  ขอแจ้งเรื่องการออกหน่วยแพทย์แผนไทย จุด โรงพยาบลขุนหาญ 7 ก.ค. 57 16:58:39  จุฑามาศ  47 
 1254  ขอเชิญประชุมเสวนาเครือข่ายหมอพื้นบ้าน 20 มิ.ย. 57 11:30:16  จุฑามาศ  26  55 
 1233  ขอเชิญผู้ช่วยแพทย์แผนไทยใน รพ.สต.ทุกแห่ง เข้าอบรม 30 พ.ค. 57 14:20:22  จุฑามาศ  56 
 1175  แจ้งการอบรมหลักสูตรวิชาชีพแพทย์แผนไทย ประเภทนวดไทย (๑,๓๐๐ ชม.) 7 ก.พ. 57 15:22:46  จุฑามาศ  80  85 
 1166  เกณฑ์ประเมินงาน คบส.รอบ1/57 ล่าสุด(30 มค 57) 30 ม.ค. 57 08:19:59  มุทิตา  60  114 
 1161  ฟอร์มตรวจร้านค้า ร้านชำ( คบส ๑ , คบส ๒ , คบส ๓ ล่าสุด มค๕๗) 16 ม.ค. 57 11:15:37  มุทิตา  328  456 
 1155  เกณฑ์ Ringkingงานคบส ปี 57 16 ธ.ค. 56 15:54:36  มุทิตา  61  102 
 1144  แบบฟอร์มรายงานปลอดเหล้า ปลอดการพนัน 19 พ.ย. 56 11:09:03  มุทิตา  76  97 
 1140  การลงยาปฏิชีวนะและรหัสโรคใน JHCIS อย่างสมเหตุสมผล 1 พ.ย. 56 10:46:39  มุทิตา  121  134 
 1113  สรุปประเมินระบบยา รอบ 2/56 3 ต.ค. 56 13:31:32  มุทิตา  184  143 
 1108  จัดสรรงบแพทย์แผนไทย สปสช. งวดที่ ๒ ปี ๕๖ 24 ก.ย. 56 12:08:32  จุฑามาศ  121  161 
 1107  แผนการเบิกยา รพ.ขุนหาญ ล่าสุดปรับ 23 กย 56 23 ก.ย. 56 16:12:08  มุทิตา  65  101 
 1104  เลื่อน ประชุมพัฒนาระบบยาและคลังเวชภัณฑ์ จาก 12 กย เป็น 24 กย . เวลา สถานที่เดิม 10 ก.ย. 56 09:48:32  มุทิตา  70 
 1102  เอกสาร การเบิกเวชภัณฑ์จาก รพ.ขุนหาญ ปรับล่าสุด 6 ก.ย. 56 15:10:56  มุทิตา  93  105