คุ้มครองผู้บริโภค/NCD/แผนไทย

ลำดับ หัวข้อ/เรื่อง ส่งเวลา ผู้ส่งข่าว โหลด เข้าชม
 1427  แบบคัดกรองข้อเข่าเสื่อม 7 ต.ค. 59 09:25:16  จุฑามาศ  12  83 
 1422  แบบประเมินผลการดำเนินงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ รพ.สต.(ประเมินตนเอง แล้วพิมพ์นำส่ง ภก.เดช/ มุทิตา) ภายในวันที่ 28 กค 59 25 ก.ค. 59 11:18:03  มุทิตา  29  95 
 1406  ขอความร่วมมือสำรวจร้านอาหาร/แผงลอย 3 พ.ค. 59 10:11:13  มุทิตา สัมพุทธานนท์  53  143 
 1393  แบบฟอร์มคลินิกอดบุหรี่ ใน รพ.สต. 26 ก.พ. 59 16:54:08  มุทิตา สัมพุทธานนท์  48  146 
 1388  แบบฟอร์อะเบียนผู้ป่วยติดเตียงแผนไทย 26 ก.พ. 59 11:05:16  จุฑามาศ  58  157 
 1385  แบบแจ้งข้อกฎหมายเครื่องดื่มอัลกอฮอล์ บุหรี่ แก่ผู้ประกอบการร้านค้า 17 ก.พ. 59 22:25:14  มุทิตา สัมพุทธานนท์  43  66 
 1381  แบบประเมินติดสุรา และสารนิโคติน(บุหรี่) สำหรับคัดกรอง 16 ก.พ. 59 11:23:32  มุทิตา สัมพุทธานนท์  26  37 
 1375  เกณฑ์ Rangking งาน คบส. รอบ 1_59 12 ก.พ. 59 17:07:37  มุทิตา สัมพุทธานนท์  120  46 
 1374  แบบประเมินการบริหารงานยาและเวชภัณฑ์(ตรวจสอบภายใน) 4 ก.พ. 59 14:55:17  มุทิตา สัมพุทธานนท์  86  45 
 1352  จัดสรรงบประมาณแพทย์แผนไทย งวดที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 1 ต.ค. 58 09:50:08  จุฑามาศ  72  131 
 1349  แบบสำรวจร้านอาหาร 11 ก.ย. 58 10:00:16  มุทิตา  70  188 
 1339  ข้อมูลผู้ป่วยแพ้ยา 10 ส.ค. 58 09:03:21  มุทิตา สัมพุทธานนท์  110  179 
 1325  กรรมการตรวจสอบภายในจังหวัดจะประเมินระบบยาใน รพ.สต. วันที่ ๒๑ กค ๕๘ 6 พ.ค. 58 11:06:55  มุทิตา สัมพุทธานนท์  59  117 
 1321  เชิญประชุมการใช้ยา ๓ เมย. ๕๘ รพ.สรรพสิทธิ์ประสงค์ จ.อบุลราชธานี 31 มี.ค. 58 11:04:01  มุทิตา สัมพุทธานนท์  99  188 
 1315  แบบประเมินมตรฐานแผนไทย 58 6 มี.ค. 58 11:39:54  จุฑามาศ  79  175 
 1287  เนื้อหาอบรม การใช้ยา 15 กย 57(ภก.ศุภร) 16 ก.ย. 57 10:07:48  มุทิตา สัมพุทธานนท์  87  194 
 1273  ขอให้ประเมินการจัดระดับบริการการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 1 ส.ค. 57 11:49:49  จุฑามาศ  141 
 1271  แบบสอบถามโครงการปลอดบุหรี่ (ส่ง คุณมุทิตา) 31 ก.ค. 57 11:13:34  มุทิตา สัมพุทธานนท์  7749  165 
 1270  นำเสนอ ASU(2) 31 ก.ค. 57 11:07:46  มุทิตา สัมพุทธานนท์  1808  133 
 1269  นำเสนอ ASU(1) 31 ก.ค. 57 11:05:00  มุทิตา สัมพุทธานนท์  601  101