คุ้มครองผู้บริโภค/NCD/แผนไทย

ลำดับ หัวข้อ/เรื่อง ส่งเวลา ผู้ส่งข่าว โหลด เข้าชม
 1427  แบบคัดกรองข้อเข่าเสื่อม 7 ต.ค. 59 09:25:16  จุฑามาศ  22 
 1422  แบบประเมินผลการดำเนินงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ รพ.สต.(ประเมินตนเอง แล้วพิมพ์นำส่ง ภก.เดช/ มุทิตา) ภายในวันที่ 28 กค 59 25 ก.ค. 59 11:18:03  มุทิตา  26  66 
 1406  ขอความร่วมมือสำรวจร้านอาหาร/แผงลอย 3 พ.ค. 59 10:11:13  มุทิตา สัมพุทธานนท์  40  87 
 1393  แบบฟอร์มคลินิกอดบุหรี่ ใน รพ.สต. 26 ก.พ. 59 16:54:08  มุทิตา สัมพุทธานนท์  45  120 
 1388  แบบฟอร์อะเบียนผู้ป่วยติดเตียงแผนไทย 26 ก.พ. 59 11:05:16  จุฑามาศ  49  134 
 1385  แบบแจ้งข้อกฎหมายเครื่องดื่มอัลกอฮอล์ บุหรี่ แก่ผู้ประกอบการร้านค้า 17 ก.พ. 59 22:25:14  มุทิตา สัมพุทธานนท์  38  51 
 1381  แบบประเมินติดสุรา และสารนิโคติน(บุหรี่) สำหรับคัดกรอง 16 ก.พ. 59 11:23:32  มุทิตา สัมพุทธานนท์  26  34 
 1375  เกณฑ์ Rangking งาน คบส. รอบ 1_59 12 ก.พ. 59 17:07:37  มุทิตา สัมพุทธานนท์  112  38 
 1374  แบบประเมินการบริหารงานยาและเวชภัณฑ์(ตรวจสอบภายใน) 4 ก.พ. 59 14:55:17  มุทิตา สัมพุทธานนท์  79  36 
 1352  จัดสรรงบประมาณแพทย์แผนไทย งวดที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 1 ต.ค. 58 09:50:08  จุฑามาศ  68  121 
 1349  แบบสำรวจร้านอาหาร 11 ก.ย. 58 10:00:16  มุทิตา  64  175 
 1339  ข้อมูลผู้ป่วยแพ้ยา 10 ส.ค. 58 09:03:21  มุทิตา สัมพุทธานนท์  103  166 
 1325  กรรมการตรวจสอบภายในจังหวัดจะประเมินระบบยาใน รพ.สต. วันที่ ๒๑ กค ๕๘ 6 พ.ค. 58 11:06:55  มุทิตา สัมพุทธานนท์  56  114 
 1321  เชิญประชุมการใช้ยา ๓ เมย. ๕๘ รพ.สรรพสิทธิ์ประสงค์ จ.อบุลราชธานี 31 มี.ค. 58 11:04:01  มุทิตา สัมพุทธานนท์  84  176 
 1315  แบบประเมินมตรฐานแผนไทย 58 6 มี.ค. 58 11:39:54  จุฑามาศ  73  157 
 1287  เนื้อหาอบรม การใช้ยา 15 กย 57(ภก.ศุภร) 16 ก.ย. 57 10:07:48  มุทิตา สัมพุทธานนท์  85  182 
 1273  ขอให้ประเมินการจัดระดับบริการการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 1 ส.ค. 57 11:49:49  จุฑามาศ  136 
 1271  แบบสอบถามโครงการปลอดบุหรี่ (ส่ง คุณมุทิตา) 31 ก.ค. 57 11:13:34  มุทิตา สัมพุทธานนท์  5994  159 
 1270  นำเสนอ ASU(2) 31 ก.ค. 57 11:07:46  มุทิตา สัมพุทธานนท์  945  124 
 1269  นำเสนอ ASU(1) 31 ก.ค. 57 11:05:00  มุทิตา สัมพุทธานนท์  468  89