คุ้มครองผู้บริโภค/NCD/แผนไทย

ลำดับ หัวข้อ/เรื่อง ส่งเวลา ผู้ส่งข่าว โหลด เข้าชม
 1175  แจ้งการอบรมหลักสูตรวิชาชีพแพทย์แผนไทย ประเภทนวดไทย (๑,๓๐๐ ชม.) 7 ก.พ. 57 15:22:46  จุฑามาศ  22  37 
 1166  เกณฑ์ประเมินงาน คบส.รอบ1/57 ล่าสุด(30 มค 57) 30 ม.ค. 57 08:19:59  มุทิตา  49  64 
 1161  ฟอร์มตรวจร้านค้า ร้านชำ( คบส ๑ , คบส ๒ , คบส ๓ ล่าสุด มค๕๗) 16 ม.ค. 57 11:15:37  มุทิตา  59  85 
 1155  เกณฑ์ Ringkingงานคบส ปี 57 16 ธ.ค. 56 15:54:36  มุทิตา  49  66 
 1144  แบบฟอร์มรายงานปลอดเหล้า ปลอดการพนัน 19 พ.ย. 56 11:09:03  มุทิตา  52  64 
 1140  การลงยาปฏิชีวนะและรหัสโรคใน JHCIS อย่างสมเหตุสมผล 1 พ.ย. 56 10:46:39  มุทิตา  77  89 
 1113  สรุปประเมินระบบยา รอบ 2/56 3 ต.ค. 56 13:31:32  มุทิตา  74  99 
 1108  จัดสรรงบแพทย์แผนไทย สปสช. งวดที่ ๒ ปี ๕๖ 24 ก.ย. 56 12:08:32  จุฑามาศ  99  113 
 1107  แผนการเบิกยา รพ.ขุนหาญ ล่าสุดปรับ 23 กย 56 23 ก.ย. 56 16:12:08  มุทิตา  45  70 
 1104  เลื่อน ประชุมพัฒนาระบบยาและคลังเวชภัณฑ์ จาก 12 กย เป็น 24 กย . เวลา สถานที่เดิม 10 ก.ย. 56 09:48:32  มุทิตา  45 
 1102  เอกสาร การเบิกเวชภัณฑ์จาก รพ.ขุนหาญ ปรับล่าสุด 6 ก.ย. 56 15:10:56  มุทิตา  67  70 
 1101  ส่งรายชื่อ อสม.อบรม อสม.เชี่ยวชาญ งานคบส. (สสจ.ศรีสะเกษ) ด่วน 4 ก.ย. 56 12:04:49  มุทิตา  64 
 1099  ส่งสรุป คงคลังยาและเวชภัณฑ์ ปี 56 ภายใน 30 กันยายน 56 4 ก.ย. 56 11:55:16  มุทิตา  92  76 
 1098  เชิญอบรมการบันทึกข้อมูลระบบยาลง JHCIS 12 กย 56 ณ.สสจ.ศรีสะเกษ 4 ก.ย. 56 11:11:54  มุทิตา  47 
 1091   กำหนดการวิชาการมหกรรมสมุนไพร เมืองทอง 2 ก.ย. 56 14:31:31  จุฑามาศ  41  49 
 1088  รายชื่อผู้ที่จะไป มหกรรมสมุนไพร เมืองทอง 2 ก.ย. 56 10:09:01  จุฑามาศ  70  47 
 1084  คะแนนทดสอบความรู้ อสม.งานคุ้มครองผู้บริโภครอบ 2/56 28 ส.ค. 56 11:42:11  มุทิตา  41  63 
 1078  ขอรายชื่อหมอนวดแผนไทย คนที่จะไปเมืองทองปีนี้ ด่วน 20 ส.ค. 56 10:37:00  จุฑามาศ  90 
 1069  รายชื่อผู้ป่วยเรื้อรังรายใหม่ 13 ส.ค. 56 12:14:07  จุฑามาศ  65  78 
 1036   Update ข้อมูลแพ้ยา 8 ก.ค. 56 07:57:01  มุทิตา  253  99