คุ้มครองผู้บริโภค/NCD/แผนไทย

ลำดับ หัวข้อ/เรื่อง ส่งเวลา ผู้ส่งข่าว โหลด เข้าชม
 1422  แบบประเมินผลการดำเนินงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ รพ.สต.(ประเมินตนเอง แล้วพิมพ์นำส่ง ภก.เดช/ มุทิตา) ภายในวันที่ 28 กค 59 25 ก.ค. 59 11:18:03  มุทิตา 
 1406  ขอความร่วมมือสำรวจร้านอาหาร/แผงลอย 3 พ.ค. 59 10:11:13  มุทิตา สัมพุทธานนท์  16  33 
 1393  แบบฟอร์มคลินิกอดบุหรี่ ใน รพ.สต. 26 ก.พ. 59 16:54:08  มุทิตา สัมพุทธานนท์  26  78 
 1388  แบบฟอร์อะเบียนผู้ป่วยติดเตียงแผนไทย 26 ก.พ. 59 11:05:16  จุฑามาศ  34  99 
 1385  แบบแจ้งข้อกฎหมายเครื่องดื่มอัลกอฮอล์ บุหรี่ แก่ผู้ประกอบการร้านค้า 17 ก.พ. 59 22:25:14  มุทิตา สัมพุทธานนท์  26  43 
 1381  แบบประเมินติดสุรา และสารนิโคติน(บุหรี่) สำหรับคัดกรอง 16 ก.พ. 59 11:23:32  มุทิตา สัมพุทธานนท์  16  28 
 1375  เกณฑ์ Rangking งาน คบส. รอบ 1_59 12 ก.พ. 59 17:07:37  มุทิตา สัมพุทธานนท์  94  33 
 1374  แบบประเมินการบริหารงานยาและเวชภัณฑ์(ตรวจสอบภายใน) 4 ก.พ. 59 14:55:17  มุทิตา สัมพุทธานนท์  40  32 
 1352  จัดสรรงบประมาณแพทย์แผนไทย งวดที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 1 ต.ค. 58 09:50:08  จุฑามาศ  57  108 
 1349  แบบสำรวจร้านอาหาร 11 ก.ย. 58 10:00:16  มุทิตา  53  156 
 1339  ข้อมูลผู้ป่วยแพ้ยา 10 ส.ค. 58 09:03:21  มุทิตา สัมพุทธานนท์  73  148 
 1325  กรรมการตรวจสอบภายในจังหวัดจะประเมินระบบยาใน รพ.สต. วันที่ ๒๑ กค ๕๘ 6 พ.ค. 58 11:06:55  มุทิตา สัมพุทธานนท์  50  103 
 1321  เชิญประชุมการใช้ยา ๓ เมย. ๕๘ รพ.สรรพสิทธิ์ประสงค์ จ.อบุลราชธานี 31 มี.ค. 58 11:04:01  มุทิตา สัมพุทธานนท์  71  162 
 1315  แบบประเมินมตรฐานแผนไทย 58 6 มี.ค. 58 11:39:54  จุฑามาศ  60  131 
 1287  เนื้อหาอบรม การใช้ยา 15 กย 57(ภก.ศุภร) 16 ก.ย. 57 10:07:48  มุทิตา สัมพุทธานนท์  74  170 
 1273  ขอให้ประเมินการจัดระดับบริการการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 1 ส.ค. 57 11:49:49  จุฑามาศ  126 
 1271  แบบสอบถามโครงการปลอดบุหรี่ (ส่ง คุณมุทิตา) 31 ก.ค. 57 11:13:34  มุทิตา สัมพุทธานนท์  4088  148 
 1270  นำเสนอ ASU(2) 31 ก.ค. 57 11:07:46  มุทิตา สัมพุทธานนท์  482  115 
 1269  นำเสนอ ASU(1) 31 ก.ค. 57 11:05:00  มุทิตา สัมพุทธานนท์  336  79 
 1267  ข้อมูลผู้ป่วยแพ้ยา 20 ก.ค. 57 00:26:44  มุทิตา สัมพุทธานนท์  228  144